Zelfhulpgroep rond oudermishandeling

Problematiek

Ouders die door hun kinderen worden mishandeld, voelen zich schuldig en zwijgen liever. De omgeving zou hen toch maar met de vinger wijzen omdat ze zogezegd hun kinderen niet eens de baas kunnen en compleet in de opvoeding mislukken. Ze staan er alleen voor, zwijgen en lijden in stilte.

Doelstelling

De zelfhulpgroep wil daarin verandering brengen. Samen met andere ouders die ook door hun kinderen worden getiranniseerd en mishandeld, willen we het taboe rond oudermishandeling doorbreken en aandacht vragen voor de moeilijkheden waarvoor mishandelde ouders worden geplaatst. De groep wil lotgenoten samenbrengen voor ervaringsuitwisseling en ondersteuning om zo ouders uit het isolement te halen.
Ten slotte willen we meer begrip en een daadwerkelijk optreden afdwingen van gerechtelijke instanties en verenigingen in de bijzondere jeugdzorg.

Contact

E-mail: marianna_cu@hotmail.com
De zelfhulpgroep is ook constant op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de organisatie en een luisterend oor kunnen zijn voor anderen. Als je hiervoor interesse hebt, kan je je diensten aanbieden op dit e-mailadres.
Marianna is reeds sinds 1998 bezig met de zelfhulpgroep. Ze heeft deze volledig zelf opgericht en heeft deze tot nu toe altijd zelf moeten onderhouden. Er is niemand die haar tot nu toe geholpen heeft. Als ouders naar haar bellen en raad vragen, dan probeert ze hen zoveel mogelijk te helpen. Daarnaast moet ze ook nog vechten om de politiek te overtuigen nieuwe wetten op te stellen. Marianna kan dit niet meer alleen aan. Ze wil samen met andere ouders vechten voor de erkenning van oudermishandeling.

Dit initiatief geniet de steun van Trefpunt Zelfhulpgroepen vzw uit Leuven.

- top -