FAQ

Dit is een lijst van enkele veelgestelde vragen omtrent het onderwerp oudermishandeling.

1. Zijn de meeste daders mannelijk of vrouwelijk?

Ongeveer 70% mannelijk en 30% vrouwelijk.

2. Hoe oud zijn de kinderen wanneer het mishandelende gedrag begint? Is dit voor fysisch of psychisch?

De leeftijd van mishandeling door kinderen begint vanaf drie jaar maar op die leeftijd blijft het vooral bij schoppen en dat kun je nog onder controle houden. Vanaf de leeftijd van negen jaar begint het psychisch geweld zoals roepen. Op hun twaalfde bestaat hun mishandeling uit psychisch geweld, dreigementen, chantage en fysisch geweld.

3. Richt de mishandeling zich het meeste tegen de vader of de moeder?

In de meeste gevallen zijn het de moeders die mishandeld worden. In sommige families kijkt de vader gewoon toe hoe het kind zijn moeder mishandelt en in andere gevallen gelooft de vader niet dat het kind de moeder mishandelt. Dan zijn er ook nog de families waarin zowel de moeder als de vader mishandeld worden.

4. Heeft de familiale en sociale situatie enige invloed op het voorkomen van oudermishandeling (bv. gescheiden ouders, kansarme gezinnen...)?

De familiale en sociale situatie heeft absoluut geen invloed op het voorkomen van oudermishandeling. Dit komt voor in alle soorten gezinnen en binnen alle sociale klassen.

5. Plegen deze kinderen ook andere misdrijven?

Ja, vooral stelen en alles waaraan je gehecht bent maken ze kapot. Om dit te voorkomen, moet je 24/24 bij je kind blijven; je kunt hem niet alleen laten.

6. Hebben deze kinderen last van psychische stoornissen zoals ADHD, ODD, borderline... ?

Natuurlijk kunnen wij dit niet voor 100% zeker zeggen, want niet alle psychiaters maken er werk van om na te gaan of dit het geval is. Maar door ervaring denken we wel dat dit het geval is bij sommige kinderen.
Dit hangt ook sterk af van geval tot geval, maar anderen de schuld geven van eigen fouten en regels niet kunnen naleven, komt wel bijna in elk geval voor.

7. Hebben de kinderen last van anti-sociale persoonlijkheidsstoornissen?

Dit is alleen het geval binnen de familie zelf. Erbuiten kunnen ze wel sociaal zijn.

8. Plegen de kinderen ook geweld tegen andere personen?

De meeste jongens plegen ook geweld tegen hun vriendin.

9. Wat zijn veel voorkomende gedragingen van deze kinderen?

Ze hebben de neiging om te doen alsof ze ziek zijn om taken, naar school of naar het werk gaan te vermijden.
Ze gebruiken zelfmoord als chantagemiddel.
Meestal gebruiken de kinderen drugs.

- top -